پیامک های مناسبتی و ایرانی

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای
فقط محکم بنشین و شاد باش
خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد
*******************************************************
اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را به تنهایی رنگ کرده ایم
*******************************************************
برکت پروردگار مثل بارونه
اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم
*******************************************************
خداوند
گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم
*******************************************************
خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد
*******************************************************
خدایا
کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم
کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم
*******************************************************
خود را ارزان نفروشیم
ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا
*******************************************************
خداوندا
از پاداش ، معافم کن
از بخشش ، نا امیدم کن
از بهشت، مایوسم کن
تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد
*******************************************************
امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم
به خدا چطور . . . ؟
*******************************************************
خداوندا
اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند
ندارم کن
اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند
بیکارم کن
*******************************************************
خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر
*******************************************************
خدا را دوست بدارید
حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید
*******************************************************
اگر از خدا بپرسید کیستی؟
در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد!
ما بهترین معرف خداییم
آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟
خدا را معرفی خواهیم کرد؟
*******************************************************
خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)
وچگونه از رحمت تونا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)
خدایا توآنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی
*******************************************************
آموخته ام که وقتی نا امید می شوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود
و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم
*******************************************************
به خاطر بسپاریم
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام ، بی صدا ، همیشگی . . .
*******************************************************
یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم
محتاج بغیر خود مگردان ما را
*******************************************************
آرزویت را برآورد می کند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .
*******************************************************
پروردگارا
ببخش مرا که آنقدر
حسرت نداشته هایم را خوردم
و شاکر داشته هایم نبودم
*******************************************************
بارالها
تو نادیده می گیری
من هم نادیده می گیرم
تو خطاهایـم را و من عطاهایت را . . .
*******************************************************
تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش
خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید

این مطلب در تاریخ یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ارسال شده است .
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .