پیامک های مناسبتی و ایرانی

جملات زیبا انگلیسی درباره عشق و زندگی

I don’t want to earn my living; I want to live.
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

Live for yourself.
برای خودت زندگی کن


If you born poor
it’s not your mistake
But if you die poor it’s your mistake
اگر فقیر به دنیا آمده‌اید
این اشتباه شما نیست
اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است

A person who always battles
with his/her past, wont have future
‎‏آدمی که همیشه با گذشته‌ اش میجنگه
هیچ آینده‌ ای نداره

If we don’t feel unhappy
we are happy
ما همین که احساس بدبختی نکنیم
خوشبختیم


The people of paradise have four signs
open face
eloquent
clear tongue
merciful heart
and bountiful hand
اهل بهشت چهار نشان دارند :
روی گشوده
زبانی فصیح
قلبی رؤوف
و دستی سخاوتمند

Life is a question and how we live it is our answer
زندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

No man is a failure who is enjoying life
انسانی که از زندگی لذت می برد هرگز شکست نخواهد خورد

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.
رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !


Every storm in your life
Followed by a rainbow
هر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره


Life means
Having you for a lifetime
زندگی یعنی :
یک تو برایِ یک عمر

Love means you
and you mean the whole world to me.
عشق یعنى تو
و تو واسه من کل دنیایى..

Everything happens for a reason.
هر اتفاقی دلیلی دارد

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

Life is wasted on the living.
زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

If you don’t build your dream someone will hire you to help build theirs.
اگر شما رویای خودتان را نمی‌سازید، کسی شما را استخدام خواهد کرد تا رویایش را بسازید

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

Live for ourselves not for showing that to others..
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

 

این مطلب در تاریخ شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ارسال شده است .
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .