پیامک های مناسبتی و ایرانی

جملات زیبا در مورد خدا

خدا میداند :
چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد ،
اعتماد کنید و بگذرید ، هر که قرار باشد بماند ،
تا آخر خواهد ماند…
******
بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید
دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که
اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .
******
به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی . . .
******
گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .
******
شکسته های دلت را به بازارخدا ببر
خدا خود بهای شکسته دلان است . . .
******

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .
******
خداوندا
از پاداش، معافم کن
از بخشش، نا امیدم کن
از بهشت، مایوسم کن
تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .
******
خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .
******
وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای
فقط محکم بنشین و شاد باش
خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد . . .
******
هر صبح پلکهایت بصل جدید از زندگی را ورق میزند
سطر اول همیشه این است
خدا با من است
******
وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت
از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم
که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم…..
******
آموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .
******
تمام غصه های دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد
خدایا می دانم که می بینی
******
خدایا تو می دانی ما را چه می شود و ما خود نمی دانیم که ما را چه می شود !
پس تو نجاتمان بده ، ای آنکه بی آنکه بگویم شنیده ای …
******
خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .
******
هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد
چون گدایست که حاجت ز گدا می طلبد
******
خداوند
نه به قدر رویاها
بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد
******
با هر سختی ، آسانی است
خداوند
دوبار تکرار کرده تا ته دلمون قرص باشه …!
******
خـداونــــــــدا …!
تو تکراری ترین  ” حضور ”  زندگی منی …!
و من عجیب به آغوش تو …
از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام
******
درست در لحظه آخر …
در اوج توکل و نهایت تاریکی …
نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد
خدا از راه می رسد … !
******
خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

 

این مطلب در تاریخ یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ارسال شده است .
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .