پیامک های مناسبتی و ایرانی

پیامک انگلیسی با ترجمه فارسی


You’re only young once
آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان

Your sins will find you out
مکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیک
غم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیک

موضوع : پیامک انگلیسی با ترجمه فارسی        تاریخ ارسال : دوشنبه 26 آبان 1399


Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

موضوع : پیامک انگلیسی با ترجمه فارسی        تاریخ ارسال : دوشنبه 5 اسفند 1398

I don’t want to earn my living; I want to live.
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

موضوع : پیامک انگلیسی با ترجمه فارسی        تاریخ ارسال : شنبه 18 آبان 1398
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .