پیامک های مناسبتی و ایرانی

پیامک در مورد خدا

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای فقط محکم بنشین و شاد باش خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد.....

موضوع : پیامک در مورد خدا        تاریخ ارسال : پنجشنبه 3 مهر 1399

خدا میداند :
چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد ،
اعتماد کنید و بگذرید ، هر که قرار باشد بماند ،
تا آخر خواهد ماند…

موضوع : پیامک در مورد خدا        تاریخ ارسال : دوشنبه 11 آذر 1398
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .